Beleid voor service na verkoop

Veiligste. Beleidsimplementatiebereik

Het beleid na verkoop (hierna "het beleid" genoemd) voor alle producten, inclusief F100 Auto Steer System, RTK-basisstation (hierna "de producten" genoemd), verkocht door Sveaverken Online Store (hierna "SVEA" genoemd).

Opperen. Beleidinhoud

1. Garantieperiode

  • Het F100 Auto Steer-systeem wordt geleverd met 2 jaar garantie en de RTK Base Station heeft een garantie van 1 jaar. De garantieperiode van alle producten die worden verkocht door de Sveaverken Online Store, inclusief het F100 Auto Steer System en het RTK-basisstation (hierna "de producten" genoemd), begint vanaf de datum waarop de klant tekent voor het product.
  • In het geval van een hardwarestoring om redenen die niet onder controle zijn tijdens de garantieperiode, worden de betrokken producten gratis vervangen. Voor elke hardwarestoring veroorzaakt door een menselijke fout of na het verstrijken van de garantieperiode, wordt het betrokken product (en) vervangen door betaalde service.
  • Producten of onderdelen die tijdens de garantieperiode kosteloos worden vervangen, worden nog steeds berekend volgens de oorspronkelijke garantieperiode.

  2. Wijze van garantiedienst

   • In het geval van een prestatiefout gespecificeerd in de Lijst van prestatiefouten Binnen 7 dagen na de klant tekent voor het product, op verificatie door SVEA externe technische ondersteuning, gratis vervanging of onderhoud beschikbaar zal zijn.
   • Voor elke prestatiefout gespecificeerd in de Lijst van prestatiefouten Binnen de garantieperiode onder normale verrichtingen, zal SVEA vrij onderhoud verstrekken.
   • Als u vragen heeft of technische ondersteuning nodig hebt, stuur dan een e-mail naar ecom@sveaverken.com of neem service@sveaverken.com contact op met het SVEA E-Commerce serviceteam.

   Hieronder volgt de Lijst van prestatiefouten

   Prestaties mislukken Opmerkingen
   F100 Autostuursysteem Kan niet inschakelen Neem eerst contact op met uw netwerkoperator voor een netwerkprobleem.
   Abnormale uitschakel
   Abnormale IMU-operatie
   Abnormale motorbesturing
   Abnormale routing
   RTK-basisstation Kan niet inschakelen Bij het koppelen en zoeken naar satellieten, voer het uit in een open, onbelemmerd en geen sterk elektromagnetisch stralingsgebied.
   Abnormale uitschakel
   Indicatorlampje niet getoond
   Kan niet koppelen
   Kan niet naar satelliet zoeken

   Opmerkingen: Elke storing/storing die niet in de bovenstaande lijst is vermeld, wordt niet als prestatiefout beschouwd.

   3. Problemen die niet van toepassing zijn op de garantieservice

    • De garantieperiode voor het product met een defect mainframe of componenten is verlopen.
    • Het product is beschadigd als gevolg van natuurrampen (overstroming, brand, aardbeving, blikseminslag, tyfoon, modderstroom, tsunami, enz.) Of onweerstaanbare externe krachten (dier-, huisdier-, insect-, vee-epidemie, enz.) Of onjuiste operaties (invoer van vreemde lichamen, invoer van vloeibare stoffen, kras, sterke straling, enz.).
    • Het product wordt zonder toestemming gedemonteerd en gerepareerd of naar een door SVEA ongeautoriseerd servicepunt gestuurd voor inspectie en onderhoud, of een deel van het product wordt zonder toestemming van SVEA naar het geautoriseerde servicepunt van SVEA gestuurd.
    • De productspecificatie wordt zonder toestemming gewijzigd of gewijzigd, of een accessoire dat niet wordt verkocht, geautoriseerd of goedgekeurd door SVEA, wordt geïnstalleerd, toegevoegd of uitgebreid, wat resulteert in defecte of beschadiging van het product.
    • De servicemerken op de bedieningsterminal zijn niet identificeerbaar omdat ze gescheurd of beschadigd zijn, of de garantiekaart is gewijzigd of niet consistent met het product, of de streepjescode en het serienummer van een onderdeel zijn gescheurd en beschadigd.
    • De gebruiker werkt het product niet volgens de gebruikershandleiding of bedient het product op een andere manier niet goed, wat resulteert in productstoringen of storingen.
    • De componenten omvatten externe rubberen onderdelen, standaardonderdelen en kwetsbare onderdelen die regelmatig onderhoud vereisen.

    4. Beleidsregels

    Alle zaken die niet onder het Beleid vallen, zijn onderworpen aan relevante wet-en regelgeving en bepalingen van SVEA.

    5. Beleidsinterpretatie

     Het beleid is onderhevig aan interpretatie door de Overseas Sales Dep van SVEA.